Utvrda baterija

Fotogrametrijsko snimanje Utvrde Baterija u Milni na otoku Braču za potrebe izrade 3D modela.